[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[debian-users:09527] Re: nkf copyrightやなぎはらです。

From: ISHIKAWA Mutsumi <ishikawa@xxxxxxxxx>

ishikawa> むつみです。
ishikawa> 
ishikawa> >> 小島基靖と申します.
ishikawa> >> nkf の作者 2名に連絡がとれ,大変好意的な返事がいただけましたw.
ishikawa> 
ishikawa>  おっ、すばらしい :-)
ishikawa> 
ishikawa> >> # 実現すれば,nkf も namazu も Slink-jp/main に移動できますね.
ishikawa> 
ishikawa>  この辺の移動は、freeze 後でも可能ですよね > devel all

はい、可能です。

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 Yoshiaki Yanagihara  (Debian JP Project Leader)
 E-mail: yochi@debian.or.jp
         yochi@debian.org