[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[debian-users:22367] Re: skkinput with rxvt-ml on woody磯部です。
 ________________________________
 /| "Kikutani, Makoto" <kikutani@xxxxxxxxxx> さんが
∠_| Thu, 11 May 2000 09:08:29 +0900 頃に書いた
|    [debian-users:22366] skkinput with rxvt-ml on woody について
|
kikutani> skkinput    2.03-2     X input method for Japanese for SKK method.
kikutani> rxvt-ml    2.6.1-11    multi-lingual VT102 terminal emulator for th
kikutani> kterm     6.2.0-22    Multi-lingual terminal emulator for X.
kikutani> 
kikutani> というとこですが、ktermではskkinput使えますが、krxvtでは使えません。
kikutani> (「かな*-」が出ない)

確証はありませんが、
Rxvt*inputMethod:    skkinput
なんてのはどうでしょうか。
-----
磯部則和 (^^ゞ
mailto:isobe@xxxxxxxxxxxxx